Lørdag

d. 22. juni 2024

   Blach's Turisttrafik  

 

jesper@blach-turist.dk

Nostalgi - 4. Østerbro på tur til Sønderjylland 1938

Reo på skovtur 1955

Reo  Strandvejen 1938

Grand National

team-blach-turist.dk

 

Diesel Partikel Filtre

Kan du se om en bus har partikelfilter ?

Miljøsiden.

 

Bridgestone

Hydro-Texaco

  Turistvognmændenes Selskablige Klub

 

Kemiske udtryk i forbindelse med Partikelfiltre

Partikelfilter eksempel 1

Et CRT - filter er rimelig let at kende, hvis det et nyt eller vedligeholdt ordentligt, så er afgangsrøret helt rent, det er tydeligt at fornemme klorlugten når man opholder sig eller kører bag et køretøj monteret med et CRT - filter. Dette kunne eksempelvis være en bus i kollektiv trafik. Hvis afgangsrøret begynder at blive sort på et køretøj monteret med et CRT - filter er dette ofte et tegn på at filtermonoliten er blevet utæt og det er derfor sodpartikler der finder vej gennem filteret. Et betragteligt antal CRT - filter bliver udskiftet på den bekostning.   Et CRT - filter fjerner typisk omkring 80 % af partiklerne. Det rene afgangsrør på et CRT - filter skyldes de luftarter heriblandt NOx der bliver frembragt af den katalysator der er monteret umiddelbart inden filtermonoliten.    Denne type filter er monteret på én bus hos Blach´s Turisttrafik.

Partikelfilter eksempel 2

Et Silicium Carbid filter med aditiv fra Octel reducerer partikelmængden med op til 95 %, men afgangsrøret vil stadig blive sort at se på.   Denne type filter er monteret på de fleste turistbusser der har fået stillet krav om montering af partikelfilter for at kunne være leverandør til Københavns Kommune.  Se evt. på det enkelte busselskabs hjemmeside, hvorvidt man ønsker at dokumentere om den enkelte bus er monteret med et partikelfilter.

Partikelfilter eksempel 3

Et Silicium Carbid filter med Octel Optimax 3 aditiv, og under forudsætning at filteret har været til en coatning hos Haldor Topsøe A/S vil stadig fjerne ca. 95 % eller mere af partiklerne, derudover vil afgangsrøret være så godt som helt rent, vel at mærke uden at producere mere NOx, der er i stedet tale om en reduktion af NOx på ca. 10 %. Der vil under normale omstændigheder ikke være nogen røg eller os fra afgangsrøret.  Det er denne type filter Blach´s Turisttrafik som én af de første fået har monteret på fem busser. se mere på http://www.blach-turist.dk/se_efter_i_bagruden_om_din_bus_k.asp  og 

http://www.blach-turist.dk/images/haldortopsoe8905/

 

Et lille interessant input når man læser om fremstilling af partikelfiltre specielt af typen Silicium Carbid fra Liqtech så opdager man pludselig at samme materiale også anvendes i et solvarmeanlæg der står opført i Spanien se link.

www.liqtech.dk/research/present_projects/solair_info.htm