<% Function DanskDatoTid1(dato) ' Array med danske navne på dage arrDag = ",Mandag,Tirsdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lørdag,Søndag" arrDag = Split(arrDag,",") DanskDatoTid1 = arrDag(Weekday(dato,VbMonday)) End Function Function DanskDatoTid2(dato) ' Array med danske navne på måneder arrMaaned = ",januar,februar,marts,april,maj,juni,juli,august," arrMaaned = arrMaaned & "september,oktober,november,december" arrMaaned = Split(arrMaaned,",") DanskDatoTid2 = " d. " & Day(dato) & ". " & arrMaaned(Month(dato)) & " " & Year(dato) End Function %>

<% Response.Write DanskDatoTid1(Now) %>

<% Response.Write DanskDatoTid2(Now) %>

   Blach's Turisttrafik  

 

jesper@blach-turist.dk

Nostalgi - 4. Østerbro på tur til Sønderjylland 1938

Reo på skovtur 1955

Reo  Strandvejen 1938

Grand National

team-blach-turist.dk

 

Diesel Partikel Filtre

Kan du se om en bus har partikelfilter ?

Miljøsiden.

 

Bridgestone

Hydro-Texaco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Turistvognmændenes Selskablige Klub

Billedforklaring til Tavshedspligten 1974

bagerste række U-V-X-Z-Æ-Ø-Å

næst bagerste række O-P-Q-R-S-T

anden række J-K-L-N-M

forreste række A-B-C-D-E-F-G-H-I

A  Grethe Licht, Wenneke, Amager Turisttrafik

B  xx

C  xx

D  xx

E  xx

F  Børge Laursen, Minerva Rundfart formand >1987

G  Anders Berthelsen, æresmedlem

H  Inger Blach, Blachs Turisttrafik

I  Aase Krøll, Krølls Turisttrafik, Rødovre

J  xx

K  Oda Berthelsen

L  xx

M  Mik Normann Licht, Wenneke Amager Turisttrafik

N  William Krøll, Krølls Turisttrafik, Rødovre

”o Jørgen Blach, Blachs Turisttrafik

P   Ralle Edelskov, Edelskovs Turisttrafik

Q  xx

R  Henny (Laursen), Minerva Rundfart

S  Rita Knudsen, De Hvide Busser

T  Urban Hansen, Gentofte Turisttrafik og Hestetransport

U  Finn Knudsen, De Hvide Busser

V  xx

X  Else Knudsen, De Hvide Busser

Y  Poul Knudsen, De Hvide Busser

Z  Birte Hansen, Gentofte Turisttrafik

Æ  Else Nielsen, Hvidovre

Ø  Emil Edelskov med fanen, Edelskovs Turisttrafik

Å  Finn F Nielsen, Hundehandleren, Hvidovre